GÓC KHEN THƯỞNG VINH DANH

GÓC KHEN THƯỞNG VINH DANH

Ngày 15/11 công ty HAVILAND HOUSE với đại diện là ông Lê Hoàng Vỹ - Tổng giám đốc công ty đã ra quyết định khen thưởng TẬP THỂ - CÁ NHÂN CÓ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Tập thể và cá nhân tiêu biểu được vinh danh gồm:

1. Tập thể: Phòng Kế toán – Hành chính: 1.000.000 đồng

Danh hiệu: Tập thể đóng góp đột phá trong việc xây dựng hoàn thiện Quy trình báo cáo Housing trên phần mềm CRM

GÓC KHEN THƯỞNG VINH DANH

  2. Cá nhân:

- Bà Trương Thị Thuý Linh: 1.000.000 đồng

Danh hiệu: Cá nhân đóng góp đột phá trong việc xây dựng hoàn thiện Quy trình báo cáo Housing trên phần mềm CRM

GÓC KHEN THƯỞNG VINH DANH

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: 500.000 đồng

Danh hiệu: Cá nhân hỗ trợ tích cực trong việc xây dựng hoàn thiện Quy trình báo cáo Housing trên phần mềm CRM

GÓC KHEN THƯỞNG VINH DANH

Việc hoàn thiện Quy trình báo cáo Housing trên phần mềm CRM có rất nhiều ưu điểm, cùng điểm qua những tối ưu quy trình này mang lại cho công ty và cho chủ đầu tư:

ĐỐI VỚI CÔNG TY:

-Tiết kiệm thời gian làm các báo cáo thủ công, đi lại.  Thời gian báo cáo giảm từ 2 ngày còn 60 phút.

- Các bộ phận liên quan có thể xem trực tiếp báo cáo bất kỳ ở đâu 

- Các chức danh như Chuyên viên vận hành, Giám đốc chi nhánh, Tổng giám đốc phê duyệt trực tuyến nhanh ở mọi lúc

- Tự động liên kết số liệu đến các báo cáo liên quan.

- Không in ấn, không lưu trữ.

- Chính xác, Minh bạch và dể dàng theo dõi, tra soát, truy xuất dữ liệu của các chu kỳ trước.

Mong rằng tất cả Havier sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt công việc của mình trong thời gian tới. Một lần nữa cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của cả tập thể, cá nhân tại Haviland

ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

- Báo cáo được thể hiện rõ ràng, chi tiết dễ đọc

- Có thể xem báo cáo ngay sau khi Kế toán kết chuyển lợi nhuận

- Các báo cáo về lợi nhuận lũy kế có thể theo dõi trực tiếp trên phần mềm

Phương Thảo

Bài Viết Liên Quan:
Bình Luận Của Khách Hàng
ĐỀ XUẤT CHO BẠN